Els itineraris els composen tres categories d’activitats diferents: Activitats Prèvies, Activitats al Museu i Activitats de Síntesi.

Activitats Prèvies: estan enfocades a introduir a l’alumne l’experiència que portarà a terme al Museu. L’objectiu d’aquestes activitats es el de predisposar a l’alumne fent una crida a les seves vivències personals relacionant-les amb la temàtica de la visita que realitzarà al Museu. Recolzant-se en els seus coneixements, analitzant les realitats que l’envolten, l’alumne serà més apte per a explorar fets més distants en l’espai, més allunyats en el temps.

Activitats al Museu: una vegada al Museu de Lleida, les activitats que portaran a terme tenen un enfocament temàtic que els ha d’incitar a superar el paper de simple espectador animant-los a viure una experiència diferent. Amb la mediació de les nostres col·leccions i d’espais de descoberta, apel·lant a la interacció i a la intel·ligència dels sentits per tal de sintetitzar els sabers i el coneixement presentat.

Activitats de Síntesi: un cop finalitzada la visita al Museu oferim una sèrie d’activitats que ajuden l’alumne a consolidar i a integrar els diversos objectes de coneixement que han envoltat la seva experiència educativa al Museu de Lleida.

CONSULTA ELS ITINERARIS EDUCATIUS DEL MUSEU DE LLEIDA

Dibujo