1-    Feu la tria de la vostra activitat en funció de la vostra programació educativa.

2-    Si voleu podeu concertar una entrevista amb el tècnic del servei per adaptar la visita a les necessitats del vostre grup truqueu al 973283075 i pregunteu per (Miquel Sabaté).

3-    Planifiqueu amb temps el dia i l’hora en la qual desitgeu venir al Museu per a la vostra visita. La reserva s’ha de realitzar com a mínim amb tres dies d’antelació.

4-    Cada visita te un una duració concreta segons les seves característiques. L’itinerari de la visita per les sales o les activitats complementaries que es realitzen al Museu, condicionen la reserva.

5-    Els grups no podran excedir de 25 persones i hauran d’anar acompanyats d’un responsable del centre.

6-    Per realitzar la reserva truqueu al telèfon 973283075 i doneu les dades següents:

  1. El cicle educatiu del vostre grup.
  2. El nombre de nens.
  3. El nombre d’acompanyants.
  4. L’itinerari triat.
  5. Les particularitats del vostre grup (ex. : mobilitat reduïda, trastorn d’aprenentatge, etcètera.)
  6. Les dades de la vostra escola: L’adreça postal, el número de fax o una adreça correu, per enviar-vos la confirmació de visita.