20140620_111314

El bloc educatiu edu@museudelleida es planteja com un espai de difusió i d’intercanvi d’experiències educatives a la xarxa amb la finalitat d’establir sinèrgies entre els educadors i el Museu de Lleida.

Aquest servei està destinat no només els professionals de l’ensenyament, sinó també a aquelles persones interessades a promoure la divulgació del patrimoni cultural. La proposta que us oferim està adreçada a professors i estudiants d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, col·lectius amb necessitats educatives especials i de l’Educació no formal, i es proposa com a un primer acostament a la col·lecció permanent i a les exposicions temporals que programa el Museu.

La filosofia d’aquest projecte es basa en la treball col·laboratiu entre la comunitat educativa i els professionals del Museu.  A més, parteix de la premissa que aquesta no ha de ser una proposta tancada, sinó el punt de partida per a futures reinterpretacions.